تعداد مقالات: 159
51. ارائه چارچوبی برای تحلیل همکاری شرکت های هواپیمایی با رویکرد نظریه بازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 78-99

سامان سروری قره آغاج؛ رامین صادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی


52. انتخاب سیاست هماهنگ سفارش‌دهی در زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 47-73

محسن دری؛ میثم جعفری اسکندری؛ سید کمال چهارسوقی


54. تحلیل پویای مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-99

مسعود ربیعه؛ محمد مهدی کرمی؛ مصطفی ضیایی؛ عزیزالله یعسوبی؛ هدایت سالاری


58. ارزیابی راهبرد‌ها با استفاده از نظریه اعداد D در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: وزارت نیرو، صنعت برق)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-97

مونا لطفی دمیرچی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


62. بهینه‌سازی سبد پروژه‌های سازمان؛ رویکرد خوشه‌بندی و تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-106

ملیحه بینشیان؛ سعید صفری؛ رضا عباسی؛ منصور مومنی


64. شناسایی عینی بازده به مقیاس تکنولوژی برای مدل‌های DEA

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-107

انسیه حاجی‌نژاد؛ محمدرضا علیرضایی


67. مدل دینامیکی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به حوزه تجارت الکترونیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-122

فرشید فرخی زاده؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع


68. ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-118

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی


69. ساختاردهی مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات پست مدرن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 75-95

امیررضا آیت اللهی؛ ابوالفضل کزازی؛ پیام حنفی زاده؛ محمد علی خاتمی فیروز آبادی


71. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد‌کننده اینرسی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 95-118

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد