تعداد مقالات: 159
101. توسعه روش شناسی پژوهش در علم طراحی به منظور طراحی روشی برای مدلسازی سیستم های فنی-اجتماعی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-173

محمد میرکاظمی مود؛ علی محقر؛ محمد رضا صادقی مقدم


102. توسعه مدل پویای همسویی کسب‌و‌کار و فناوری‌اطلاعات با رویکرد چابک

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 147-175

الهه بیگدلی؛ محمدرضا معتدل


103. توسعه شبکه عصبی‌تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات‌ در مسائل تصمیم‌گیری چندهدفه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-153

محدثه نادرشاهی؛ اعظم دخت صفی صمغ آبادی؛ رضا توکلی مقدم


104. طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 131-160

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی


105. بهینه سازی سبد سهام با تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و روش تصمیم‌گیری هورویتز

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 143-165

مهشید گودرزی؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی


111. طراحی و ایجاد سامانه توصیه‌گر برچسب‌محور بر مبنای شبکه‌های عصبی عمیق

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 155-174

سعید روحانی؛ رامین زندوکیلی؛ منوچهر انصاری


112. مدلی جهت اولویت‌بندی پویای تجهیزات و حالات شکست بحرانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-190

محمدرضا محمودی؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ حسین صفری


114. ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-188

ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید حسین میر معزی؛ مقصود امیری


116. مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-193

بهاره ملازاده یزدانی؛ علیرضا پویا


118. "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-197

مهین ثابت سروستانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


119. مدل‌سازی استراتژی‌های نفوذ در بازار با استفاده از شبیه‌سازی مبتنی بر عامل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 176-196

مهدی خانی؛ عباس سقایی؛ کامبیز حیدر زاده هنزایی


122. تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 167-186

حسینعلی نقیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود کسایی؛ مصطفی زندیه


123. مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 173-192

مهدی صالحی؛ مهران سالاری