نویسنده = کیخسرو یاکیده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در تحلیل تشخیص شاخصq توبین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-28

زهرا صفدری سرخزو؛ محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده


2. بهینه سازی سبد سهام با تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها و روش تصمیم‌گیری هورویتز

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 143-165

مهشید گودرزی؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی