نویسنده = احمدرضا قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تکثرگرایی در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 241-266

احمدرضا قاسمی