نویسنده = منصور مومنی
تعداد مقالات: 4
1. تسطیح منابع پروژه تحت شرایط فازی-تصادفی

دوره 6، شماره 3، مهر 1400، صفحه 129-154

فرنوش خالدیان؛ منصور مومنی


3. شناسایی و ارزیابی کمی ریسک خطوط لوله گاز شهری و تعیین مناطق حساس با ارائه مدلی تلفیقی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 140-166

محمدتقی قندهاری؛ منصور مومنی؛ محمدرضا مهرگان


4. بهینه‌سازی سبد پروژه‌های سازمان؛ رویکرد خوشه‌بندی و تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-106

ملیحه بینشیان؛ سعید صفری؛ رضا عباسی؛ منصور مومنی