نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 16
4. تصمیم‌گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل‌گرا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-18

فرزانه جهان‌سیر خرارودی؛ عادل آذر؛ تورج کریمی


6. تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 165-192

DOR/20.1001.1.24766291.1399.5.2.7.0

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری


10. "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-197

مهین ثابت سروستانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


11. طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو‌سطحی پارک‌های علم‌و‌فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 202-223

مهدی نیک‌نشان؛ عادل آذر؛ سیدحسین اخوان علوی


12. عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


13. طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


15. طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 131-160

مجتبی فرخ؛ عادل آذر؛ غلامرضا جندقی