نویسنده = عباس مقبل باعرض
تعداد مقالات: 3
2. "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-197

مهین ثابت سروستانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


3. عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری