نویسنده = mojtaba aghaei
توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسی پذیری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-27

مقصود امیری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مجتبی آقایی