نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 5
1. طراحی یک سیستم بهبود یافته استنتاج عصبی – فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی وال به منظور پیش بینی میزان اهدای خون

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 49-70

طاهر کوچکی تاجانی؛ علی محتشمی؛ مقصود امیری؛ رضا احتشام راثی


3. ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب‌آوری سازمانی در صنعت چرم ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 105-128

محمدعلی صالحی ابرقویی؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ کامران فیضی


5. ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-188

ابوالقاسم سرآبادانی؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید حسین میر معزی؛ مقصود امیری