نویسنده = رضا توکلی مقدم
تعداد مقالات: 3
1. توسعه شبکه عصبی‌تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات‌ در مسائل تصمیم‌گیری چندهدفه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 127-153

محدثه نادرشاهی؛ اعظم دخت صفی صمغ آبادی؛ رضا توکلی مقدم


2. ارائه چارچوبی برای تحلیل همکاری شرکت های هواپیمایی با رویکرد نظریه بازی

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 78-99

سامان سروری قره آغاج؛ رامین صادقیان؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد ماکوئی


3. روشی برای حل مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با تعریف نو از اندازه‌های باور در نظریه دمپستر شافر

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-157

فرشته خلج؛ عین اله پاشا؛ رضا توکلی مقدم؛ مهران خلج