نویسنده = جواد بهنامیان
تعداد مقالات: 6
3. ارائه مدل مکان‌یابی سلسله مراتبی پوششی با حالت چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-53

سمانه بابایی مراد؛ حسن باقری؛ جواد بهنامیان


4. مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی