نویسنده = بختیار استادی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-118

نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی


2. قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی طول دوره گارانتی در طول چرخه عمر محصول (مطالعه موردی: شرکت صنام الکترونیک)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-53

محسن افصحی؛ علی حسین زاده کاشان؛ بختیار استادی؛ سید حسام ذگردی