نویسنده = میراحمد امیرشاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر استراتژی رفتاری با استفاده از نظریه چشم‌داشت

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 72-95

فاطمه سجادیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ ندا عبدالوند؛ بهمن حاجی‌پور