نویسنده = امیرسالار ونکی
تعداد مقالات: 1
1. گرانول سازی عبارات زبانی در روش AHP با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات تغییر یافته

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 154-178

جلیل حیدری؛ مصباح سیوندیان؛ امیرسالار ونکی