کلیدواژه‌ها = تکثّرگرایی داده
تکثرگرایی در روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 241-266

احمدرضا قاسمی