کلیدواژه‌ها = رویکرد مالی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‏گیری راهبردی و تاکتیکی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 267-297

علی محمدی؛ مجتبی خلیفه؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ محمود اقتصادی فرد