کلیدواژه‌ها = نامعادلات معتبر
تعداد مقالات: 1
1. مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی