کلیدواژه‌ها = پارک‌های علم‌و‌فناوری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو‌سطحی پارک‌های علم‌و‌فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 202-223

مهدی نیک‌نشان؛ عادل آذر؛ سیدحسین اخوان علوی