کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه کلونی مورچگان
مدل‌سازی و حل مسئله چند‌هدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکت‌های پخش با محدودیت‌های فازی و احتمالی (مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-24

زینب اسدی؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی