کلیدواژه‌ها = مکانیابی تسهیلات اورژانس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مکان‌یابی سلسله مراتبی پوششی با حالت چند دوره‌ای در شرایط عدم قطعیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-53

سمانه بابایی مراد؛ حسن باقری؛ جواد بهنامیان