کلیدواژه‌ها = شبیه‌ساز- شبکه عصبی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستان های موجود در شبکه انتقال خون (مورد مطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 210-231

منیره احمدی منش؛ احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ اسداله ایل بیگی زاده