کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-197

مهین ثابت سروستانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر