کلیدواژه‌ها = عوامل موثر بر چابکی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 156-179

سماء بانی فاضل؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری