کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده ها
تعداد مقالات: 2
1. "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها"

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-197

مهین ثابت سروستانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


2. ارائه روشی چند مرحله ای از وزن مشترک و TOPSIS به منظور رتبه بندی واحدها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-215

محمد همتی؛ سعیده عباسی