کلیدواژه‌ها = سیستم توصیه گر
تعداد مقالات: 2
1. ارائه سیستم توصیه گر مبتنی بر آنالیز عقاید جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده بانکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 25-49

مهرگان قباخلو؛ علی رجب زاده قطری؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمود البرزی