کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

طاهره رحیمی کلایه؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس مقبل باعرض


موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه‌های PERT با استفاده از شبکه‌ عصبی و الگوریتم-های تکاملی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 92-122

احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ علیرضا ناصر صدرآبادی