کلیدواژه‌ها = بازده به مقیاس (RTS)
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عینی بازده به مقیاس تکنولوژی برای مدل‌های DEA

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-107

انسیه حاجی‌نژاد؛ محمدرضا علیرضایی