استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-52

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان


طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-56

ناصر تارین؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


طراحی سیستم پشتیبان تصمیم ارزیابی عملکرد در شرکتهای هلدینگ با رویکرد سهامداری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 36-70

محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ روزبه اخلاقی فیض آثار


رویکردی نوین از کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در طبقه‌بندی مشتریان اعتباری بانک

دوره 1، شماره 3، مهر 1395، صفحه 43-64

نرجس قاسم نیا عربی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


ارائه مدل برنامه ریزی تولید سبز در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 45-69

محمود دهقان نیری؛ محسن خدابخش؛ امیرحسین امامیان


سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری


مدل ریاضی چند هدفه انتخاب تأمین‌کننده سبز (مورد مطالعه : زنجیره تأمین ایران خودرو)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 51-83

لیلا بابایی؛ مسعود ربیعه؛ احسان نیک بخش؛ مهدی اسماعیلی


تصمیم‌گیری مدیران زن در سازمان‌های بهداشتی و درمانی: چالش‌ها و راهکارها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-94

علی‌محمد مصدق راد؛ مریم تاجور؛ سارا طاهری


مسئله مسیریابی تولید رقابتی: مدل‌سازی، حل و ارائه نامعادلات معتبر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-79

جواد بهنامیان؛ فرزانه ادبی


تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-79

محمدتقی تقوی فرد؛ رضا حبیبی؛ حامد عبداللهی


طراحی مدل تخصیص فرآورده های خونی در شرایط عدم قطعیت(مورد مطالعه: سازمان انتقال خون یزد)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 71-96

محبوبه زارع زاده؛ زهرا ناجی عظیمی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ محمدعلی پیرایش