زنجیره تأمین سبز چندهدفه: مدل چند محصولی در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت صنعتی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی .مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران ، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی موجب گرم شدن کره زمین شده و سلامت انسان‌ها وحیوانات را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، بحث سبز بودن در مطالعات اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته است. هدف از این پژوهش، ارائه‌ی یک مدل ریاضی چندهدفه سبز در یک شبکه زنجیره تأمین چند سطحی و چند محصولی است که به کمینه‌سازی تأثیرات زیست‌محیطی و هزینه‌های کلی زنجیره تأمین و به بیشینه‌سازی سطح رضایت مشتری می‌پردازد. از طرف دیگر، به دلیل نامشخص بودن سطح تقاضا در بازار، تقاضا دارای عدم اطمینان و به صورت سناریویی خواهد بود. با توجه به پیچیدگی مدل ریاضی پیشنهادی و سختی‌های حل مسئله با روش‌های دقیق در اندازه‌ی بزرگ، یک الگوریتم NSGA II طراحی شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، NSGA II پیشنهادی یک روش قابل‌اطمینان برای یافتن مرزهای پارتوی کارآمد در زمان قابل‌قبول محسوب می‌شود. بنابراین، می‌توان از آن برای حل مسائل بسیار بزرگ استفاده نمود.
کلیدواژه‌ها: زنجیره تأمین سبز، بهینه‌سازی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نا مغلوب، عدم قطعیت، لجستیک معکوس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Green Supply Chain: Multi-Product Model Considering Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Reza Radfar 1
  • davood khodadadian 2
  • abbas toloee eshlaghi 3
1 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Industrial managment
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing environmental pollution has caused global warming and consequently, it has endangered human health and animals. Hence, green concept has received much attention in recent studies. In this research, a multi-objective mathematical for a multi-level multi-product supply chain network is presented which aims to minimize the environmental impact and total costs of supply chain and maximize the customers' satisfaction level. On the other hand, due to the unspecified demands level, demand uncertainty has been considered in the problem with different scenarios. Regarding the complexity of the proposed mathematical model and difficulties in solving the problem with exact methods in large size, a NSGA II method has been proposed. Finally, the proposed NSGAII has shown as a reliable method to find efficient Pareto frontiers in a reasonable time. Therefore, it can be employed for solving large scale problems.
Keywords: Green Supply Chain, Multi-Objective Optimization, Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, Uncertainty, Reverse Logistic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supply Chain
  • Multi-objective optimization
  • Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm
  • Uncertainty
  • reverse logistic