نویسنده = منصوری، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 179-206

فرزانه منصوری؛ طیبه عباس نژاد؛ حمیدرضا عسکرپور