نویسنده = رجب زاده قطری، علی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدل تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 189-216

علیرضا طغیانی؛ علی رجب زاده؛ علی اصغر انواری رستمی