نویسنده = صفدری سرخزو، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در تحلیل تشخیص شاخصq توبین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-28

زهرا صفدری سرخزو؛ محمدرحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده