نویسنده = عندلیب اردکانی، داوود
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل راهبردی زنجیره تأمین سبز با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و LFPP ( مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-153

فاطمه رجایی ریزی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید علی میرنژاد