نویسنده = فارسیجانی، حسن
تعداد مقالات: 3
2. ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-132

وحید حیدرپور؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود ربیعه


3. تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 167-186

حسینعلی نقیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود کسایی؛ مصطفی زندیه