نویسنده = ربیعه، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-132

وحید حیدرپور؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود ربیعه