نویسنده = دولتی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستم ERP

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 299-323

محمد ولی پور خطیر؛ فاطمه کیانی فر؛ امین دولتی