نویسنده = طلوعی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. مدل دینامیکی آمادگی الکترونیکی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به حوزه تجارت الکترونیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-122

فرشید فرخی زاده؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ نقی شجاع