نویسنده = احسانی فر، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل استوار جدید در مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته در پروژه‌های با محدودیت بودجه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 255-273

نیما همتا؛ محمد احسانی فر؛ امین مقدسی