نویسنده = کسائی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-27

مهدیه باقر؛ مسعود کسائی؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه