دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-229 
5. موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه‌های PERT با استفاده از شبکه‌ عصبی و الگوریتم-های تکاملی

صفحه 92-122

احمد یوسفی هنومرور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ علیرضا ناصر صدرآبادی


6. طراحی مدل علی و تحلیل معیارهای زیست محیطی در صنعت فولاد با رویکرد نگاشت شناختی فازی (FCM)

صفحه 124-146

امید گلشن تفتی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی


8. طراحی شبکه زنجیره تأمین پت با تقاضای وابسته به قیمت: الگوریتم فراابتکاری با روش نمایش تطبیق یافته

صفحه 171-199

احسان یادگاری؛ اکبر عالم تبریز؛ مصطفی زندیه؛ فریبا صلاحی؛ امیر دانشور


9. تحلیل پوششی داده‌ها با داده‌های گمشده

صفحه 201-229

بهمن فصیحی؛ حسین عزیزی؛ زینب قلیزاده گزور