دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-258 
1. ارائه مدلی جهت تبیین نظام تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان کردستان

صفحه 1-21

محمدسلیم کریمی؛ عادل صلواتی؛ بهروز زارعی؛ کیومرث احمدی


4. طراحی مدل پیش بینی چرخه عمر محصول با رویکرد ترمودینامیک

صفحه 79-101

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد کلابی؛ امیر حسین خشویی


7. پیکربندی زنجیره تأمین مبتنی بر قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی استوار

صفحه 156-187

فرجام کایدپور؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


9. ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله‌ای در حضور عوامل نامطلوب

صفحه 215-237

مریم نعمتی زاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ محسن واعظ قاسمی


10. مروری نظام‌مند بر ادبیات تصمیم‌گیری جمعی

صفحه 239-258

سید محسن میرباقری؛ عطاءا.. رفیعی آتانی؛ محمدرضا پارسانژاد