دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-273 
8. بهینه‌سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت

صفحه 179-205

حسین محمدی دولت‌آبادی؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری؛ میرسامان پیشوایی