راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم لازم است حتما فرم کپی رایت «تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان» را دریافت، تکمیل و امضا و در کنار سایر فایل های بارگذاری کنند.

 

 

راهنمای تدوین مقالات

 

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع فصلنامه، هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1ـ مجله انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران به دلیل تخصصی شدن فقط در زمینه پژوهش های نوین در تصمیم گیری پذیرای مقالات می‌باشد.

2ـ مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

3ـ زبان رسمی مجله، فارسی است. اما مقالات به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه نیز قابل بررسی است.

4ـ مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (200-250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، کلید واژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه ‏گیری، قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار(در صورت وجود)، فهرست منابع و مآخذ باشد.

5ـ مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‏شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

6- دریافت مقالات بعد از تخصصی‌شدن، فقط از طریق سایت دانشگاه تربیت مدرس به آدرس www.journal.saim.ir می‌باشدکه کاربران با ثبت‌نام در مجلة مذکور با کد کاربری می‌توانند مقاله را ارسال فرمایند.

7ـ مقاله باید در صفحات کاغذ 4A یکرو با فاصلة تقریبی میان سطور1 سانتیمتر با قلم بی یاقوت نازک فونت 12 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 10) و حاشیه‌های راست و چپ و بالا و پایین 4 سانتی‌متر، تحت نرم افزار Wordدر فضای Windows XP حروفچینی شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

8- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد (رعایت تمامی موارد الزامی می باشد)

صفحه اول:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی ـ  نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‏دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)

- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی

- نشانی کامل نویسندة عهده‏دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی .

به عنوان مثال:

1-دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2- دانشیار، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3-استاد،  گروه اققتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4- استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

1. PhD. student, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2. Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3. Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4. Associate Professor, Management, Accounting and Economics Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.

توجه:

الزامیست در مقالات مستخرج از پایان نامه های ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، (استادان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.

· چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‏ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.

صفحه دوم:

ـ عنوان کامل مقاله به‌ فارسی

ـ چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)

ـ کلید واژه‌های فارسی (حداکثر پنج واژه)

ـ عنوان کامل مقاله به انگلیسی

ـ چکیده انگلیسی (حداکثر 250 واژه)

ـ کلید واژ‏ه‌های انگلیسی(حداکثر پنج‌واژه)

 

9 ـ عکسهای ارسال  شده دقیق ، روشن و اصل، دارای DPI 300  و با ابعاد (طول و عرض) بالاتر از هزار پیکسل باشد و در فایل PDF شده دارای وضوح مناسب باشد. پس از پذیرش مقاله؛ برای چاپ (در متن مقاله به شماره عکسها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص شود).

جداول صرفاً در نرم افزار  (Word 2003) کشیده شود و حداکثر طول جدول 12 سانتی متر باشد.

نمودارها در نرم افزار اکسل کشیده شود (اسکن نشود).

فرمول ها صرفاً در Word 2003 نوشته شود و اعداد آن ها فارسی باشد در صورت نگارش فرمول در ورد 2007 یا ورژن بالاتر (با انتقال آن به Word 2003 دچار افت کیفیت می شوند) و مسئولیت این امر با مؤلف است.

*** کل موارد شماره 9 در داخل متن مقاله آورده شود.

10ـ مأخذ در متن مقاله، داخل کروشه شماره گذاری شود و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت مراجع برای یکبار آورده شود. تمامی منابع در داخل متن ، باید در داخل کروشه با ذکر شمارة مندرج در فهرست مراجع و شماره صفحه مشخص شوند.[مشخصات کامل منبع در قسمت مراجع فقط یکبار آورده شود].در مجموع کل منابع؛ 25 منبع باشد.

نحوه ارجاع در داخل متن برای منابع : ***مثال : [ 1، ج2، ص20].

توجه:  تمامی منابع آخر حتما باید به انگلیسی برگردان شوند

 • اساتید و دانشجویان می توانند مقاله را ارسال نموده و بعد از مشخص شدن وضعیت، نسبت به تنظیم آن مطابق با فرمت نشریه اقدام کنند

11ـ  معادلهای انگلیسی در هر صفحه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

12ـ روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:

الف ـ کتاب :

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، نام مترجم، ناشر، محل انتشار، سال انتشار ،شماره صفحات.

نحوة درج در فهرست منابع: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، انتشارات…، تهران، 1363.

ب ـ نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ، سال انتشار، شماره صفحات.

13ـ مقاله‏ها پس از بررسی و تصمیم هیئت تحریریه به وسیلة سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

14ـ مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.

15ـ مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‏شود.

16ـ حداکثر حجم مقالات، شامل جدولها و منحنیها 17 صفحه ‏باشد.

***(جلسه به طور میانگین هر سه ماه یک بار تشکیل می شود)

17ـ مقالات برگرفته از رسالة پایان‌نامة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

18ـ فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

19-  اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله مدرس هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

 20. مشخصات نویسندگان به همراه وابستگی سازمانی آنها(فارسی و لاتینة) در فایل جداگانه ای قرار گیرد و در فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان قرار نگیرد.

نشانی دفتر مجله:

 تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی، طبقه 4، دفتر مجلات، اتاق شماره3

صندوق پستی 139-14115، تلفکس؛

 دورنگار دبیرخانه:                    پیام نگار:   journal@saim.ir

پایگاه اطلاع‌رسانی:                                    www.saim.ir

نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری قوانین Cope را رعایت می کند.

نویسندگان محترم لازم است حتما فرم کپی رایت «تعهد رعایت اخلاق نشر، واگذاری حقوق مادی، افشای تعارض منافع و معرفی نویسندگان» را دریافت، تکمیل و امضا و در کنار سایر فایل های بارگذاری کنند.

بیانیه بهترین گردش کار و جلوگیری از تخلفات نشر
مجموعه قوانین کوپ برای سردبیران مجلات، در جهت ایجاد مجموعه‌­ای از حداقل استانداردها طراحی شده است که انتظار می‌­رود تمام اعضای کوپ از آن تبعیت کنند. بهترین دستورالعمل‌ها طرفدار زیادی دارند و در پاسخ به درخواست راهنمایی از سوی سردبیران در مورد طیف وسیع و روزافزون مسائل اخلاقی پیچیده طرح شده­ بودند. اگرچه کوپ انتظار دارد تمامی اعضا از مجموعه قوانین مربوط به سردبیران مجلات تبعیت کنند (و به شکایت­‌های مرتبط با اعضایی که از آن پیروی نکرده‌­اند می‌­پردازد)، متوجه شدیم ممکن است سردبیران قادر به انجام تمام توصیه‌­های بهترین عملکردها (که از همین رو داوطلبانه هستند) نباشند، اما امیدواریم پیشنهادات ما منجر به تشخیص آن دسته از خط مشی مجلات و عملکردهایی شود که نیاز به بازبینی و به بحث گذاشته شدن دارند.
در این نسخه ترکیبی از اسناد، مجموعه قوانین اجباری برای استانداردهای سردبیران مجلات، به‌صورت متون منظم با ماده­‌های شماره‌گذاری‌شده نوشته شده‌­اند.

۱ وظایف و مسئولیت­های کلی سردبیر
۱-۱ سردبیر باید در قبال هرگونه مطلبی که در نشریه او به چاپ می­‌رسد پاسخگو باشد.
به این معنی که سردبیر باید
۱-۲ برای مرتفع‌کردن نیاز خوانندگان و نویسندگان بکوشد؛
۱-۳ برای بهبود مداوم نشریه خود تلاش کند؛
۱-۴ رویکردهایی برای اطمینان حاصل کردن از کیفیت مطالبی که به چاپ می­‌رساند داشته باشد؛
۱-۵ مدافع آزادی بیان باشد؛
۱-۶ حافظ درستی و تمامیت سوابق آکادمیک باشد؛
۱-۷ به واسطه سازگاری استانداردهای عقلانی و اخلاقی، نیازهای شغلی را برآورده کند؛
۱-۸ همواره مشتاق چاپ اصلاحاتٰ، شفاف‌سازی‌­ها، پوزش و عذرخواهی­‌ها به هنگام نیاز باشد.
بهترین عملکرد برای سردبیران می‌­تواند شامل این موارد باشد:

 • فعالانه در جستجوی دیدگاه­های نویسندگان، خوانندگان، ویراستاران و اعضای هیات سردبیری در مورد شیوه­های بهبود رویکردهای نشریه خود باشد؛
 • تشویقکردن و آگاهبودن از تحقیق در رابطه با بازبینی و چاپ و دوباره ارزیابیکردن رویکردهای نشریه خود در پرتو یافته­های جدید؛
 • تلاش برای ترغیب ناشران در تهیه منابع مناسب و راهنمایی از جانب کارشناسان (به عنوان مثال طراحان و حقوقدانان)؛
 • حمایت از ابتکارات طراحیشده برای کاهش مشکلات موجود در پژوهش و انتشار؛
 • حمایت از ابتکاراتی که در جهت آموزش اخلاق انتشار به محققان ایجاد شده­اند؛
 • ارزیابی تاثیرات خط مشی نشریه بر رفتار نویسنده و مرورگران و سیاست­‌های تجدید نظر در مواقع لزوم که برای تقویت مسئولیت‌پذیری و کاهش مشکلات رفتاری لازم است؛
 • اطمینان حاصل کردن از این که هرگونه مطلب منتشرشده از جانب نشریه، پیام انتشار مقاله را منعکس کرده و آن را در متن آورده باشد.

 
۲ ارتباط با خوانندگان
۲-۱ خوانندگان باید در مورد تامین‌کنندگان مالی یا اجرای پژوهش آگاه باشند و بدانند آیا تامین‌کنندگان مالی نقشی در تحقیق و چاپ آن داشته‌­اند یا خیر و اگر پاسخ مثبت است چه نقشی داشته­‌اند.
بهترین عملکرد برای سردبیران شامل این موارد خواهد بود:

 • کسب اطمینان از این که گزارش­های چاپشده و بازبینی تحقیق، توسط مرورگرهای واجد صلاحیت صورت گرفته باشد (از جمله مرور آماری در جایی‌که لازم باشد)؛
 • کسب اطمینان از اینکه بخش­های مرورنشده نشریه کاملا مشخص هستند؛
 • اتخاذ رویکردهایی که صحت، جامعیت و وضوح گزارش­های تحقیقی را تقویت کند، از جمله ویرایش فنی و استفاده از رهنمودها و چک‌لیست­های مناسب؛ 
 • توجه به بهبود خط مشی شفافیت برای تقویت حداکثر شفافیت در مورد منشاء مقالات غیرتحقیقی؛
 • اتخاذ سیستم­هایی از تالیف یا مشارکت که عملکردهای خوب را ارتقا داده (به عنوان مثال، بهطوری که فهرستسازی بهطور دقیق نشان دهد چه کسی کار را به انجام رسانده است) و مشکلات (مانند نویسندگان روح و مهمان) را کاهش دهد.
 • به خوانندگان اطمینان دهد که نوشته‌های کارکنان نشریه یا هیات تحریریه بهطور بیطرفانه­ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 
۳ ارتباط با نویسندگان
۳-۱ تصمیم سردبیر در پذیرش یا رد یک مقاله باید بر اساس اهمیت، اصالت و وضوح مقاله، اعتبار مطالعاتی و ارتباط آن با اهداف نشریه باشد.
۳-۲ سردبیر نباید برای قبول نوشته‌ها، تصمیم خود را عوض کند مگر آنکه در مورد نوشته با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده باشد.
۳-۳ سردبیر جدید نباید تصمیمات سردبیر قبلی را در ارتباط با چاپ نوشته‌ها عوض کند، مگر آنکه مشکلاتی جدی در این باره شناسایی شود.
۳-۴ توصیف رویکردهای ارزیابی مجدد باید منتشر شوند و سردبیر باید آماده توجیه هرگونه انحراف عمده از رویکردهای توصیف شده باشد.
۳-۵ نشریات باید مکانیزمی را تعریف کنند تا نویسندگان بتوانند در برابر تصمیمات سردبیران به آن استناد کنند.
۳-۶ سردبیر باید انتظارات خود را از نویسنده در غالب رهنمودهایی به چاپ برساند. این رهنمودها باید بطور منظمی بهروزرسانی شده و به این کد ارجاع یا لینک داده شوند.
۳-۷ سردبیر باید رهنمودی را در مورد معیار لازم برای تالیف یا این که چه کسی باید به عنوان شریک چنین استانداردهایی را در این زمینه رعایت کند تهیه نماید.
بهترین عملکرد برای سردبیران شامل این موارد خواهد بود:

 • بازبینی منظم نظرات نویسنده و ارایه لینک­های مرتبط با این رهنمودها؛
 • انتشار منافع متعارض مرتبط، برای تمام شریکان و انتشار اصلاحات در صورتی که منافع متعارض بعد از چاپ مشخص شده باشند؛
 • اطمینان حاصل کردن از این که مرورگرهای نوشته‌ها به درستی انتخاب شده­اند (به عنوان مثال اشخاصی که قادر هستند مطلب را مرور کنند و از منافع متعارض فاقد صلاحیت مبری هستند)؛
 • احترام به آن دسته از درخواست‌های نویسندگان مبنی بر این که در صورت قابل قبول و قابل اجرا بودن نوشته آن­ها، کسی حق بازبینی آن را نداشته باشد؛
 • در مواردی که تالیف مشکوک به داشتن مشکلات یا مشاجرات باشد به راهنمایی­های روندنمای کوپ استناد کند؛
 • چاپ جزئیات چگونگی حل و فصل موارد مشکوک به داشتن مشکل (به عنوان مثال لینک­ دادن به روندنمای کوپ)‌؛
 • چاپ تاریخ نوشته‌ها و پذیرش مقالات.

 
۴ ارتباط با مرورگران
۴-۱ سردبیر باید انتظارات خود را از مرورگر از جمله بهکارگیری مطالب ارائهشده جهت کسب اطمینان، در غالب رهنمودی ارائه کند. این رهنمود باید بطور منظم بروزرسانی شده و به این کد ارجاع یا لینک داده شود.
۴-۲ سردبیران باید قبل از ارجاع مرور نوشته، مرورگرانی را برای بروز هرگونه منافع متعارض بالقوه در اختیار داشته باشند.
۴-۳ سردبیر باید سیستمی را در اختیار داشته باشد تا به واسطه آن اطمینان یابد تشخیص‌­های مرورگرها محفوظ هستند، مگر آنکه مرور آشکاری داشته باشند که نویسندگان و مرورگران از آن مطلع باشند.
بهترین عملکرد برای سردبیران شامل این موارد خواهد بود:

 • تشویق مرورگران برای بهچالشکشیدن سئوالات در زمینه اخلاقی و تحقیقات احتمالی و مشکلات برخاسته از نوشته‌ها در مورد انتشار (به عنوان مثال طراحی غیراخلاقی تحقیق، اطلاعات ناکافی برای حصول رضایت یا حمایت از موضوعات تحقیقی (از جمله حیوانات)، به کارگیری و ارائه نامناسب اطلاعات)؛
 • تشویق مرورگران برای بهچالشکشیدن اصالت نوشته‌ها و آگاهی نسبت به انتشار مطالب دارای اطناب و سرقت ادبی؛
 • دادن تجهیزات لازم به مرورگران برای شناسایی انتشارات مرتبط (به عنوان مثال دادن لینک منابع ذکرشده و جستجو در زمینه فهرست کتاب)؛
 • اعلام نظرات مرورگران به نویسندگان با تمامیت کامل، مگر آنکه اظهارات اهانت‌آمیز یا افتراآمیز باشند؛
 • اطمینان یافتن از همکاری مرورگران با نشریه؛
 • تشویق موسسات آکادمیک به پذیرش فعالیت­های مرور به عنوان رویکردی پژوهشی؛
 • بررسی عملکرد مرورگران و گام برداشتن در جهت حصول اطمینان از استاندارد بالای آن؛
 • توسعه و حفظ پایگاه داده مرورگران مناسب و بهروزرسانی آن بر اساس عملکرد مرورگران؛
 • بهکارنگرفتن مرورگرانی که اغلب مرورهای سریع، بیکیفیت یا با تاخیر دارند؛
 • حصول اطمینان از اینکه پایگاه داده مرورگران منعکس‌کننده جامعه آن­ها در نشریه است و افزودن مرورگران جدید در صورت نیاز؛
 • استفاده از طیف وسیعی از منابع (نه صرفاً مخاطبان شخصی) برای تشخیص مرورگران جدید بالقوه (به عنوان مثال پیشنهادات نویسنده، پایگاه داده مربوط به فهرست کتاب)؛
 • پیروی از روندنمای کوپ در مواردی که عملکرد مرورگران دچار مشکل باشد.

 
۵ ارتباط با اعضای هیات تحریریه
۵-۱ سردبیر باید اعضای هیات تحریریه جدیدی در نظر گرفته و بر اساس انتظاراتی که از آن­ها دارد رهنمودهایی را در اختیار آن­ها بگذارد و اعضا را به تناسب خط مشی­ و توسعه‌­های جدید، به روز نگه دارد.
بهترین عملکرد برای سردبیران شامل این موارد خواهد بود:

 • برخورداری از خط مشی لازم برای مدیریت نوشته‌های اعضای هیات تحریریه تا اطمینان حاصل شود که مرور بی‌طرفانه است؛
 • شناسایی اعضای هیات تحریریه باصلاحیتی که فعالانه در توسعه و مدیریت خوب نشریه همکاری دارند؛
 • بازبینی منظم ترکیب هیات تحریریه؛
 • ارایه راهنمای روشنی به اعضای هیات تحریریه در مورد نقش­ها و وظایف مورد انتظار که احتمالاً شامل این موارد خواهد بود:
  • فعالیت به عنوان عضو اجرایی نشریه
  • حمایت و ارتقای نشریه
  • جستجوی بهترین نویسنده­ها و بهترین آثار (به عنوان مثال از چکیده نشت­ها) و تقویت فعالانه نوشته‌ها
  • ویرایش نوشته‌ها برای نشریه
  • قبول مسئولیت ویراستاری، بازبینی و بیان نظرات در مورد مقالات در حوزه تخصصی خود
  • پیوستن و مشارکت در جلسات هیات تحریریه
  • مشورت دوره­ای با اعضای هیات تحریریه (مثلا بطور سالانه) برای بررسی نظرات در مورد اداره نشریه، آگاهکردن آن­ها از هرگونه تغییر در خط مشی نشریه و شناسایی چالش­های پیش رو

 
۶ ارتباط با صاحبان و ناشران نشریه
۶-۱ ارتباط سردبیر با ناشر و صاحب نشریه اغلب پیچیده است اما باید اساساً بر پایه اصول آزادی سردبیری باشد.
۶-۲ سردبیر باید بر مبنای کیفیت و تناسب مقالات با نشریه و بدون دخالت صاحب یا ناشر نشریه، در مورد چاپ مقالات تصمیم بگیرد.
۶-۳ سردبیر باید قرارداد کتبی داشته باشد که ارتباط او با صاحب یا ناشر نشریه در آن تنظیم شده باشد.
۶-۴ مفاد این قرارداد باید در جهت مجموعه قوانین کوپ برای سردبیران نشریه باشد.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • ایجاد مکانیزم­هایی برای حل و فصل تعارضات بین خود و صاحب یا ناشر نشریه با تشریفات قانونی؛
 • ارتباط پیوسته با صاحب و ناشر نشریه خود.

 
۷ رویکردهای ویراستاری و بازبینی
۷-۱ سردبیر باید مطمئن شود که بازبینی در نشریه او منصفانه، بیطرفانه و بهموقع است.
۷-۲ سردبیر باید سیستمی برای حصول اطمینان از این داشته باشد که مطالب ارائه شده در نشریه در حین بازبینی محرمانه باقی می‌­مانند.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • حصول اطمینان از این که افراد مشغول به کار ویراستاری (از جمله خود) از آموزش کافی برخوردارند و بهرهمندی از جدیدترین رهنمودها، توصیه­ها و شواهد در مورد بازبینی و مدیریت نشریه؛
 • آگاهی از تحقیقات صورتگرفته در مورد بازبینی و پیشرفت­های تکنولوژیک؛
 • اتخاذ مناسب­ترین روشهای بازبینی برای نشریه و انجمن پژوهشی آن؛
 • بررسی دوره­ای عملکردهای بازبینی­ برای بهبود احتمالی آن­ها؛
 • ارجاع موارد مشکل­ساز به کوپ، به‌خصوص هنگامی که سئوالاتی مطرح شده­اند که در روندنمای کوپ پاسخ داده نمی‌شوند، یا گمان می­رود مشکلات جدیدی در مورد نشریه وجود دارد؛
 • داشتن جلسهای با حکم به منظور داوری در مورد شکایاتی که قادر به حل آن نبوده­اند.

 
۸ تضمین کیفیت
۸-۱ سردبیر باید گام­های معقولی در جهت حصول اطمینان از کیفیت مطالبی که چاپ می­کند بردارد، با توجه به این که نشریات و بخش­های درون نشریات اهداف و استانداردهای متفاوتی خواهند داشت.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • داشتن سیستمی برای شناسایی اطلاعات نادرست (به عنوان مثال عکس­هایی که در جای مناسب به کارگرفته نشده‌اند یا متون سرقت‌شده) هنگام بروز گمانه‌زنی­ها؛
 • اتخاذ تصمیمات مربوط به صفحه‌آرایی نشریه بر پایه شواهد مرتبط با فاکتورهایی که کیفیت گزارشات را بالا می­برند، به جای این که بر پایه دلایل زیبایی‌شناسی یا ترجیح شخصی باشند.

 
۹ حفاظت از اطلاعات شخصی
۹-۱ سردبیر باید در قضاوت­های خود، از اصول محرمانه بودن پیروی کند. صرف نظر از قوانین داخلی، آن­ها باید همواره اطلاعات اشخاصی را که در طول تحقیق یا تعاملات حرفه­ای به‌دست آمده­اند، محرمانه نگه دارند (به عنوان مثال بین دکتر و بیمار). بنابراین همواره لازم است رضایت کتبی آگاهی از انتشار را از افرادی گرفت که ممکن است شناخته‌شده باشند یا توسط دیگران شناسایی شوند (به عنوان مثال از نوع گزارش یا عکس­ها).
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • انتشار خط مشی خود در چاپ اطلاعات فردی (به عنوان مثال اطلاعات یا تصاویر شخصی) و توضیح کامل آن برای نویسنده؛
 • توجه کنید که رضایت مشارکت در تحقیق یا مسائل مربوط به آن، مشابه با رضایت انتشار اطلاعات، تصاویر یا نقل‌قول­های شخصی نیست.

۱۰ تشویق رعایت موارد اخلاقی (به عنوان مثال تحقیقات دربرگیرنده انسان­ و حیوانات)
۱۰-۱ سردبیر باید اطمینان یابد تحقیقی که منتشر می­کند بر اساس رهنمودهای اخلاقی بین‌المللی پذیرفته، صورت گرفته است (به عنوان مثال  Declaration of Helsinki برای تحقیقات کلینیکی و رهمنودهای AERA و BERA برای تحقیقات تحصیلی)
۱۰-۲ سردبیر باید تضمین بجوید که تمام تحقیقات توسط هیات ذی‌صلاحی که در حال حاضر وجود دارد به تایید رسیده­اند (به عنوان مثال کمیته تحقیقات اخلاقی). با این حال، سردبیر باید بداند چنین تاییداتی، اخلاقی بودن تحقیق را تضمین نمی­کند.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • آمادگی برای درخواست شواهد تایید اخلاقی بودن تحقیق و سئوال از نویسندگان در مورد جوانب اخلاقی (مانند چگونگی کسب رضایت شرکت‌کننده یا روش به‌کاررفته برای به حداقل رساندن آزار حیوان) در صورت بروز نگرانی­ها یا نیاز به شفاف‌سازی؛
 • اطمینان یافتن از این که گزارش آزمایشات کلینیکی بر مبنای Declaration of Helsinki، Good Clinical Practice و دیگر رهنمودهای مربوط به تامین امنیت شرکت‌کننده صورت گرفته­اند؛
 • اطمینان یافتن از این که گزارش آزمایشات یا مطالعات انجام‌شده بر روی حیوانات، در جهت رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی و خدمات انسانی برای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی یا دیگر رهنمودهای مرتبط صورت گرفته­اند؛
 • تعیین مشاور یا هیات اخلاقی نشریه برای مشورت کردن در مورد امور خاص و بازبینی دوره­ای خط مشی نشریه.

 
۱۱ برخورد با تخلفات احتمالی
۱۱-۱ سردبیر موظف است در صورت مشاهده تخلفات یا نشانه­ای از بروز تخلفات وارد عمل شود. این وظیفه شامل مقالات چاپ‌شده و چاپ‌نشده می­شود.
۱۱-۲ سردبیر نباید به سادگی مقالاتی را که مشکوک به داشتن تخلف هستند رد کند. او از نظر اخلاقی باید چنین مواردی را پیگیری کند.
۱۱-۳ سردبیر باید از روندنمای کوپ در هر جای ممکن پیروی کند.
۱۱-۴ نخست سردبیر باید در جستجوی پاسخی از موارد مشکوک به تخلف باشد. اگرپاسخ قانع‌کننده­ای نیافت باید از کارکنان، موسسه یا بعضی از افراد ذی‌صلاح خواهان رسیدگی شود.
۱۱-۵ سردبیر باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود رسیدگی درستی در مورد تخلف انجام شده است؛ اگر چنین چیزی صورت نپذیرد سردبیر باید تمام تلاش خود را در جهت یافتن راه حلی برای این مشکل به کار گیرد. این وظیفه­ای دشوار اما مهم است.


۱۲ اطمینان از درستی سوابق آکادمیک
۱۲-۱ خطاها یا اشتباه در نوشته‌ها باید بر اساس درجه اهمیت سریعاً تصحیح شوند.
۱۲-۲ سردبیر باید از رهنمودهای کوپ در اصلاح اشکالات استفاده کند.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • حرکت در جهت کاهش مطالب هجوآمیز مستتر در چاپ (به عنوان مثال تمام موارد کلینیکی باید به ثبت برسند)؛
 • حصول اطمینان از این که مطالب چاپ‌شده به طریقه امنی آرشیو شده­اند (به عنوان مثال مخزن‌های دائمی مانند PubMed Central
 • در اختیار داشتن سیستمی برای این که به نویسنگان فرصت ارائه آزادانه مقالات تحقیقی را بدهد.

 
۱۳ مالکیت فکری
۱۳-۱ سردبیر باید نسبت به مساله مالکیت فکری آگاه باشد و با ناشر خود برای مدیریت توانایی نقض قوانین و تعهدات مالکیت فکری همکاری کند.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • اتخاذ سیستمی برای کشف سرقت ادبی (به عنوان مثال نرم‌افزاری برای جستجوی عناوین مشابه)؛ مقالات ارایه‌شده (بطور عادی یا به هنگام رویارویی با موارد مشکوک)؛
 • حمایت از نویسندگانی که کپی‌رایت برای آن­ها رعایت نشده است یا قربانی سرقت ادبی بوده­اند؛
 • داشتن آمادگی برای همکاری با ناشر در جهت دفاع از حقوق نویسنده و تحت پیگرد قرار دادن متجاوزان (به عنوان مثال با درخواست بازپس‌گیری یا برداشتن آن از وب سایت‌ها) صرف نظر از اینکه آیا نشریه کپی رایت را رعایت می­کند یا خیر.

 
۱۴ تشویق تبادل نظر
۱۴-۱ سردبیر باید مشوق و مشتاق رسیدگی به انتقادات متقاعدکننده از آثاری باشد که در نشریه به چاپ می­رساند.
۱۴-۲ باید به نویسنده مطلب مورد انتقاد فرصت پاسخگویی داده شود.
۱۴-۳ از مطالعه گزارش کار نتایج منفی نباید چشم‌پوشی شود.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • آزادی عمل برای تحقیق در مواردی که مطالب به‌چاپ‌رسیده در نشریه را به چالش می­کشد.

 
۱۵ شکایات
۱۵-۱ سردبیر باید سریعاً به شکایات رسیدگی کند و بداند شکایات حل و فصل نشده، شکایات بیشتری به بار می‌آورند. این مکانیزم و چگونگی ارجاع مسائل حل‌نشده به کوپ باید در نشریه روشن شده باشد.
۱۵-۲ سردبیر باید از رویه­ای که در روندنمای کوپ برای شکایات در نظر گرفته شده پیروی کند.


۱۶ ملاحظات اقتصادی
۱۶-۱ نشریات باید خط مشی و سیستمی داشته باشند تا مطمئن شوند ملاحظات اقتصادی، تداخلی با تصمیمات سردبیری ندارد (به عنوان مثال دپارتمان آگهی باید مستقل از دپارتمان ویراستاری عمل کن(.
۱۶-۲ سردبیر باید خط مشی تبلیغاتی روشنی در مورد محتوای نشریه و رویکردهای مورد نیاز برای اسپانسری داشته باشد.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود:

 • چاپ توضیحی کلی از منبع درآمد نشریه (به عنوان مثال سهم درآمدی از قسمت تبلیغات، فروش، ملزومات اسپانسری و غیره)؛
 • حصول اطمینان از اینکه رویه اسپانسری بازبینی همانند اسپانسری خود نشریه است؛
 • حصول اطمینان از اینکه موارد گنجانده‌شده در اسپانسری فقط بر پایه شایستگی آکادمیک و جذابیت داشتن برای خوانندگان در نظر گرفته شده­اند و تصمیم‌گیری در مورد این ملزومات تداخلی با ملاحظات تجاری ندارد.

 
۱۷ تعارض منافع
۱۷-۱ سردبیر باید سیستمی برای مدیریت برخورد منافع خود و همچنین کارکنان، نویسندگان، داوران و اعضای هیات تحریریه داشته باشد.
۱۷-۲ نشریات باید رویه آشکاری برای حل و فصل نوشته‌های از جانب سردبیران، کارکنان یا اعضای هیات تحریریه داشته باشند تا مطمئن باشند بازبینی بی‌طرفانه است.
بهترین عملکرد برای سردبیر شامل این موارد خواهد بود: چاپ فهرست منافع مشترک (مالی، آکادمیک یا انواع دیگر) کارکنان ویراستاری و اعضای هیات تحریریه (که هر ساله باید به روز رسانی شوند).

همچنین در پیوست برخی از داوران نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری جهت توجه نویسندگان معرفی شده است. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری این داوران (و تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی و اساتید دیگر) را به عنوان داور در نظر می گیرد، اما این بدین معنی نیست که هر مقاله تنها برای همین افراد فرستاده میشود یا این اساتید حتماً داوری هر مقاله را قبول می کنند، یا اینکه حتما تاکنون مقالات این نشریه را داوری کرده اند.

 

 

مدیریت صنعتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

1

داریوش محمدی زنجیرانی

دانشگاه اصفهان

مدیریت صنعتی

2

سعید جهانیان

دانشگاه اصفهان

مدیریت صنعتی

3

مجید اسماعیلیان

دانشگاه اصفهان

مدیریت صنعتی

4

روح الله رازینی

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت صنعتی

5

غلامرضا گودرزی

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت صنعتی

6

مهدی حمزه پور

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت صنعتی

7

حسین بختیاری

دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت صنعتی

8

عبدالرحیم پدرام

دانشگاه امام صادق(ع)

آینده‌پژوهی

9

مریم شعار

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

مدیریت صنعتی

10

حسین عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی- پارس آباد مغان

مدیریت صنعتی

11

محمد ابراهیم پورزرندی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

مدیریت صنعتی

12

صفر فضلی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مدیریت صنعتی

13

محمد انیسه

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مدیریت صنعتی

14

محمد مهدی مظفری

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مدیریت صنعتی

15

مهدی نصراللهی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مدیریت صنعتی

16

مهدی گودرزی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

17

احمدرضا قاسمی

دانشگاه پردیس فارابی

مدیریت صنعتی

18

محمدرضا فتحی

دانشگاه پردیس فارابی

مدیریت صنعتی

19

هاشم معزز

دانشگاه پردیس فارابی

مدیریت صنعتی

20

امیر افسر

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت صنعتی

21

علی رجب زاده

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت صنعتی

22

محمود دهقان نیری

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت صنعتی

23

احمد جعفرنژاد

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

24

جلیل حیدری دهویی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

25

حسین صفری

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

26

حنان عموزاده مهدیرجی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

27

سید مصطفی رضوی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

28

عالیه کاظمی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

29

عزت الله اصغری زاده

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

30

علی محقر

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

31

فاطمه ثقفی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

32

محمدرضا تقی زاده یزدی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

33

محمدرضا صادقی مقدم

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

34

محمدرضا مهرگان

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

35

منصور مومنی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

36

مهدی محمدی

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

37

مهناز حسین زاده

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

38

نیما گروسی مختارزاده

دانشگاه تهران

مدیریت صنعتی

39

احمد توکلی

دانشگاه خوارزمی

مدیریت صنعتی

40

رضا یوسفی زنوز

دانشگاه خوارزمی

مدیریت صنعتی

41

سید امیر ابطحی

دانشگاه خوارزمی

مدیریت صنعتی

42

سید عباس ابراهیمی

دانشگاه سمنان

مدیریت صنعتی

43

علیرضا مقدم

دانشگاه سمنان

مدیریت صنعتی

44

غلامحسین گل ارضی

دانشگاه سمنان

مدیریت صنعتی

45

مرتضی ملکی مین باش رزگاه

دانشگاه سمنان

مدیریت صنعتی

46

رضا شیخ

دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت صنعتی

47

سعید حکمی نسب احمد آبادی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت صنعتی

48

علی دهقانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت صنعتی

49

مجتبی غیاثی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت صنعتی

50

امیر محمد فکور ثقیه

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت صنعتی

51

شمس الدین ناظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت صنعتی

52

علیرضا پویا

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت صنعتی

53

مصطفی کاظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت صنعتی

54

امیرحسین ناصری

دانشگاه قم

مدیریت صنعتی

55

سید عبدالرضا موسوی

دانشگاه قم

مدیریت صنعتی

56

مجید نیلی احمد آبادی

دانشگاه قم

مدیریت صنعتی

57

محمد حسن ملکی

دانشگاه قم

مدیریت صنعتی

58

رضا اسماعیل پور

دانشگاه گیلان

مدیریت صنعتی

59

کیخسرو یاکیده

دانشگاه گیلان

مدیریت صنعتی

60

محمود مرادی

دانشگاه گیلان

مدیریت صنعتی

61

مصطفی ابراهیم‌پور

دانشگاه گیلان

مدیریت صنعتی

62

حسنعلی آقاجانی

دانشگاه مازندران

مدیریت صنعتی

63

حمیدرضا فلاح لاجیمی

دانشگاه مازندران

مدیریت صنعتی

64

عبدالحمید صفائی قادیکلایی

دانشگاه مازندران

مدیریت صنعتی

65

محمد ولی پور خطیر

دانشگاه مازندران

مدیریت صنعتی

66

مهرداد مدهوشی

دانشگاه مازندران

مدیریت صنعتی

67

رضا احمدی کهنلی

دانشگاه هرمزگان

مدیریت صنعتی

68

طیبه عباس نژاد

دانشگاه هرمزگان

مدیریت صنعتی

69

علی تیزرو

دانشگاه هرمزگان

مدیریت صنعتی

70

محمد غفوریان

دانشگاه هرمزگان

مدیریت صنعتی

71

حبیب زارع احمد آبادی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

72

داوود عندلیب اردکانی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

73

سید حبیب‌الله میرغفوری

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

74

سید حیدر میرفخرالدینی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

75

سید علی میرنژاد

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

76

سید محمود زنجیرچی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

77

علی مروتی شریف آبادی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

78

علیرضا ناصر صدرآبادی

دانشگاه یزد

مدیریت صنعتی

79

اکبر عالم تبریز

شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

80

بهروز دری نوکرانی

شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

81

مسعود ربیعه

شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

82

مصطفی زندیه

شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

83

ابولفضل کزازی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

84

ایمان رئیسی وانانی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

85

پیام حنفی زاده

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

86

جهان یار بامداد صوفی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

87

سید رضا سلامی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

88

سید سروش قاضی نوری

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

89

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

90

فتاح میکائیلی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

91

کامران فیضی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

92

لعیا الفت

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

93

محمد تقی تقوی فرد

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

94

محمد نقی زاده

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

95

مقصود امیری

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

96

مهدی الیاسی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

97

مهدی گودرزی

علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی

98

حسین صیادی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مدیریت صنعتی

99

محبوبه کاظمی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مدیریت صنعتی

100

میرحسین پدرام

استایار دانشگاه خوارزمی

مدیریت صنعتی

101

ناصر شهسواری پور

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مهندسی صنایع

102

سید کمال چهارسوقی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

103

سید حسام الدین ذگردی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

104

محمد مهدی سپهری

استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

105

بختیار استادی

استادیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

106

محمد اقدسی

دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

107

رضا برادران کاظم‌زاده

دانشیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

108

محمد علی رستگار سرخه

استادیار گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

109

علی حسین زاده کاشان

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

110

محمد علی آزاده

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

111

رضا توکلی مقدم

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

112

امین جمیلی

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

113

جعفر حیدری

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

114

مسعود ربانی

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

115

عباس کرامتی

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

مهندسی صنایع

116