نویسنده = محمود دهقان نیری
طراحی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای دومرحله ای-چندلایه فازی رویکردی در سنجش بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عمکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

محمدرضا امینی؛ عادل آذر؛ کریم بیات؛ آمنه خدیور؛ محمود دهقان نیری


تدوین الگوی تولید مبتنی بر پارادایم تولید اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

عماد نوبهار؛ محمود دهقان نیری؛ محمد رضا صدوقی


مدل‌سازی استراتژی تأمین قطعات توربین گازی با رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 2، تیر 1402، صفحه 47-70

عبدالکریم محمدی بالانی؛ محمود دهقان نیری؛ محمدرضا تقی زاده یزدی


مدل پویای بودجه‌‌ریزی بر مبنای عملکر‌د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری)

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 88-125

ملیحه رستمی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ حسین صفری


تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 165-192

مهدی عزیزی؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری


عارضه‌یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم‌های مانا (VSM)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 187-215

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ محمود دهقان نیری


ارائه مدل برنامه ریزی تولید سبز در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 4، دی 1395، صفحه 45-69

محمود دهقان نیری؛ محسن خدابخش؛ امیرحسین امامیان