نویسنده = عبدالحمید صفایی قادیکلایی
ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 134-164

سیده مرضیه احمدی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ جواد رضاییان زیدی؛ محمد ولی پور خطیر


مدل‌سازی و حل مسئله چند‌هدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکت‌های پخش با محدودیت‌های فازی و احتمالی (مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-24

زینب اسدی؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

دوره 2، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-145

مهدی دیوسالار؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


رویکردی نوین از کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در طبقه‌بندی مشتریان اعتباری بانک

دوره 1، شماره 3، مهر 1395، صفحه 43-64

نرجس قاسم نیا عربی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی