نویسنده = محمد ولی پور خطیر
ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 134-164

سیده مرضیه احمدی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ جواد رضاییان زیدی؛ محمد ولی پور خطیر


مدل‌سازی و حل مسئله چند‌هدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکت‌های پخش با محدودیت‌های فازی و احتمالی (مطالعه موردی)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-24

زینب اسدی؛ محمد ولی پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستم ERP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 299-323

محمد ولی پور خطیر؛ فاطمه کیانی فر؛ امین دولتی