نویسنده = علیرضا پورابراهیمی
توسعه سیستم خبره فازی به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از داده کاوی

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 236-261

حمید اسلامی نصرت آبادی؛ محمد جعفر تارخ؛ علیرضا پورابراهیمی