نویسنده = محمدرضا معتدل
طراحی سیستم‌ توصیه‌گر محصولات شوینده بر مبنای تحلیل احساسات فازی

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 35-53

مجید بهروان؛ محمدرضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر