کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
رویکرد ترکیبی نوین بر پایه تحلیل پوششی داده‌های DFM با خروجی نامطلوب و تحلیل خوشه‌ای جهت ارزیابی توسعه پایدار کشورها

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-86

فاطمه زمزم؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ علی مروتی شریف‌آبادی


ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینه سیستم های شبکه ای، مطالعه موردی: شعب بانک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 22-42

فرانک حسین زاده سلجوقی؛ الهام ذاکر هرفته


تحلیل پوششی داده‌ها با داده‌های گمشده

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 201-229

بهمن فصیحی؛ حسین عزیزی؛ زینب قلیزاده گزور


رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی‌پذیری ضعیف خطی خروجی‌های نامطلوب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-144

مینا فولادوند؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی


سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 51-72

محمدتقی تقوی فرد؛ مقصود امیری؛ رقیه مظفری