کلیدواژه‌ها = معادلات دیفرانسیل تصادفی
ارائه مدلی برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پویا با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 194-217

میلاد هاشمی؛ شهرام علی یاری؛ هاتف فتوحی